De Mia-/Vamil-regeling staat voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA en Vamil bieden bedrijven belastingvoordeel bij investeringen in milieuvriendelijke technieken.

De mobiele machines met lithium accupakket vallen onder de categorie F 3413 en worden thans niet meer gepubliceerd op de zogenaamde positieve lijst, zoals wel in het verleden gebeurde. Voor de geldige informatie verwijzen wij u naar https://www.rvo.nl.