Eco-digger is eind 2018 opgericht door Hans van Pelt en Jos van Grootveld. Ondanks dat het bedrijf relatief jong is, zijn de personen gezamenlijk al meer dan 50 jaar actief in het verticaal transport. Het bedrijf richt zich op de productie van elektrisch grondverzetmaterieel, waarvan de basis altijd bestaat uit een donormachine met beproefde techniek, waarvan de dieselmotor is ingewisseld voor een elektrische aandrijving vanuit een lithium accupakket. Dit alles om het hoofd te bieden aan de steeds maar toenemende vraag naar “schoner” bouwmaterieel in met name de grote steden. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare modellen.Naast de “zero emission” op de werklocatie, heeft het toepassen van de elektrische aandrijving ook een positieve invloed op het door de machine voortgebrachte geluidsniveau, waardoor de personen in en rond de machine eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. Minder vermoeiing en een kleinere kans op fouten door miscommunicatie zijn het gevolg. Daarbij wordt aangehaald, dat inzet in bijvoorbeeld woonwijken of andere gebieden waar een laag geluidsniveau wenselijk is en/of vereist wordt, mogelijk is.
Verder is er natuurlijk de besparing op de kosten voor brandstof en ook onderhoud, die sterk wordt gereduceerd door toepassing van een onderhoudsvrije elektromotor en het accupakket. Alle noodzakelijke informatie wordt getoond op een touch-screen scherm, waardoor de machinist op de hoogte blijft van de resterende accu-capaciteit, het actuele verbruik en de resterende werktijd op basis van het actuele verbruik.

Dé machine voor die bedrijven die een actief beleid voeren op het gebied van CO2-neutraal werken al dan niet gekoppeld aan het Milieu Verantwoord Ondernemen (MVO) of de Milieu Prestatie Ladder, of op een andere de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof willen beperken of milieudoelstellingen willen halen.